Cases: Raad van Bestuur – Thuiszorg

Beschrijving van de organisatie

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland is een ISO-HKZ gecertificeerde thuiszorgorganisatie en levert thuiszorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ), maatschappelijk werk, kraamzorg en uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen.

terug naar overzicht

Gegevens van de organisatie

 • Omzet: € 75 miljoen
 • Aantal medewerkers: 3.600 medewerkers
 • Omvang werkgebied: ca. 460.000 inwoners
 • Doorlooptijd: 12 maanden

Opdracht & Rol

 • Rol: Vervanging van het scheidende lid van de Raad van Bestuur: verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van 4 business-units, 600 medewerkers en een budget van € 19 miljoen.
 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling van een 5-jaren-strategie, invoering van HKZ certificering en de Business Balanced Scorecard.
 • Kraamzorg maakt grote verliezen: knelpunten vaststellen, oplossingen formuleren en realiseren.
 • Jeugdgezondheidszorg: plan van aanpak maken voor de invoering van het basistakenpakket. Ontwikkelen van de relatie met de GGD voor het samengaan van de organisaties voor 0-4 jr en voor 5-19 jr.
 • Uitleen: adviseer de RvB over de toekomstvisie voor uitleen, vertaal naar een plan van aanpak en voer uit.
 • Opdrachtgever: Voorzitter Raad van Bestuur.

Resultaat

 • Kraamzorg: de neergaande trend in het rendement is gestopt en gekeerd. Structurele knelpunten in de organisatie zijn weggenomen, de roostering is sterk verbeterd. De fusie die op stapel stond met de kraamorganisatie van een andere thuiszorgorganisatie is voorbereid.
 • Jeugdgezondheidszorg heeft een nieuw toekomstperspectief gekregen (business plan). De banden met de GGD zijn aangehaald en fusiegesprekken zijn gestart (i.h.k.v. het basistakenpakket).
 • De markt voor Uitleen is geanalyseerd en een nieuwe visie en strategie zijn ontwikkeld. Deze zien toe op de ontwikkeling van een regionale uitleen waarbij alle omringende thuiszorgorganisaties hun uitleen inbrengen.